Ελλάδα

22 Ιουνίου 2013

ΕΡΤ και εθνική άμυνα, ο νέος βολικός αστικός μας μύθος…

Ανάμεσα στα επιχειρήματα που διατυπώθηκαν για τον ξαφνικό «θάνατο» της ΕΡΤ ήταν και αυτά που αφορούσαν την αρνητική επίδραση αυτής της […]