Γυναικεία Αυτοάμυνα και Αυτοπροστασία στην Αλεξανδρούπολη!

15 Οκτωβρίου 201907:36

Ο Σύλλογος Ελληνική Πολεμική Αγωγή, διοργανώνει για τρίτη φορά το Σάββατο 19 Οκτωβρίου και ώρα 18:00 – 21:00 σεμινάριο γυναικείας αυτοάμυνας, με θεματολογία θεωρητικής, πρακτικής και ψυχολογικής προσέγγισης γύρω από την ασφάλεια και αυτοπροστασία των γυναικών.

-Εκπαίδευση Γυναικείας Αυτοάμυνας και Αυτοπροστασίας, από τον Σύλλογο Ελληνική Πολεμική Αγωγή, Η Εκπαίδευση πραγματοποιείται από πιστοποιημένο Εκπαιδευτή Ενηλίκων και θα περιλαμβάνει Θεωρητικό και Πρακτικό μέρος.

-Ειδικά στο θεωρητικό μέρος θα υπάρχει προβολή από πληθώρα περιστατικών επιθέσεων, σε ανυπεράσπιστες γυναίκες και θα υπάρξει στο πρακτικό μέρος εκπαίδευση αντιμετώπισης όλων αυτών.

Στο τέλος της Εκπαίδευσης θα δοθούν
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΗΜΕΝΑ ΠΤΥΧΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε βιογραφικό Σημείωμα ή σε Ατομικό Φάκελο Εγγράφων.