Μίνι Bus για τη μεταφορά των κατοίκων στη λαϊκή αγορά του Κυπρίνου από το Δήμο Ορεστιάδας

18 Φεβρουαρίου 202000:03

Κάθε Σάββατο θα γίνεται μεταφορά κατοίκων με μίνι Bus για την λαϊκή αγορά στον Κυπρίνο! Το λεωφορείο θα περνά από ταά παρακάτω χωριά.

Κέραμος 8.00, Φυλάκιο 8.10, Αμμόβουνο 8.20 Πλατεία Κυπρίνου 8.30.
Ζώνη 8.45, Χελιδώνα 8.55, Μικρή Δοξιπάρα 9.05.